SSS

Sorular ve Cevaplar

Avukatlık Mesleği Hakkında Sorular

1Kendim için nasıl bir Avukat tutabilirim?
Bir Avukatın sağladığı faydalardan yararlanabilmek için öncelikle avukatınızla "Avukatlık Hizmet Sözleşmesi" imzalamanız gerekmektedir. Daha sonrasında ise gerekli olması halinde noterden vekaletname çıkartmalısınız.
2Avukata ne kadar ücret ödemeliyim?
Avukatlık Kanunu gereğince Avukatınızın size sunmuş olduğu hizmete göre bir bedel ödemek durumundasınız. Bu bedelin asgari tutarı her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" ile belirlenir. Tarifede belirtilen tutarlar altında iş yapılması Avukat açısından da disiplin suçudur.
3Kendi davamı kendim açabilir miyim?
Evet açabilirsiniz. Fakat hukuk çok karmaşık ve incelik isteyen bir konudur. Profesyonel bir yardım hem zamandan hem paradan tasarruf sağlar. Haklı çıkmak, haklı olmaktan çok farklıdır. Nasıl bir yanlış iğne insanların hayatlarını karartabiliyorsa, duruşmada dile getirdiğiniz yanlış bir cümle, dilekçenizde yer alan hatalı bir beyan da davanızı çok zor durumlara sokabilir.
4Açtığım dava ne kadar sürer?
Her davanın türüne göre farklılık arz etmektedir. Örneğin; İşçilik alacakları ile ilgili davalar en 6 ay sürmekteyken; Çekişmeli boşanma davaları en az 9 ay sürmektedir.

Boşanma ve Aile Hukuku Alanında Sorular

1Boşanmak için gereken temel şart nedir?
Medeni Kanun'a göre boşanabilmek için hakimin "ortak yaşamın devam ettirilebilmesinin eşlerden beklenememesi" hususunda kanaatinin oluşması gerekmektedir.
2Çocuğumuz var, velayeti kimde kalır?
Çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda hakim çocuğun menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre karar verir. Mahkemece bu konuda bir sosyal hizmet uzmanından da bilirkişi raporu aldırılır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki 7-8 yaşına kadar olan çocukların velayetleri olağanüstü haller dışında direkt olarak anneye bırakılmaktadır.
3Yurtdışında boşandık fakat Türkiye'deki kayıtlarda hala evli görünüyoruz.
Yurtdışında verilen boşanma kararı Ülkemizde kendiliğinden geçerlilik kazanmaz. Öncelikle dava açılarak kararın tanıma ve tenfizinin yapılması gerekmektedir.
4Tazminat alır mıyım ya da öder miyim?
Hakim tazminat konusunda bir karar verirken eşlerin maddi zararlarını ve manevi olarak çektiği sıkıntıları dikkate alarak bir karar verir.

İş Hukuku Alanında Sorular

1Ücretlerim gününde ödenmiyor. Ne yapabilirim?
İş Kanunu'na göre işveren işçilerin ücretlerini gününde ödemek zorundadır. Eğer işveren ödemiyorsa iş akdinizi haklı nedenle feshedip kıdem tazminatı ve diğer sosyal haklarınıza almaya hak kazanırsınız. Fakat iş hukukunda bazı işlemlerin yapılış şekli sonucu tamamen etkileyeceği için bu işlemleri nasıl yapacağı konusunda büromuza gelerek profesyonel yardım almanızda büyük yararınız olacaktır.
2Fazla mesailerim ve diğer haklarım ödenmiyor. Ne yapabilirim?
Bu sorunuzun cevabı da yukarıdakiyle aynı olup, bu durum yine tarafınıza iş akdini haklı nedenle feshetme hakkı kazandırır. Yine bu işlemlerin de yapılış şekli sonucu etkileyeceği için bu konuda da büromuza gelerek bizden yardım almanızda büyük yararınız olacaktır.
3İşyerim başka bir yere taşınıyor. Gitmek istemiyorum ne yapabilirim?
Çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılması 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre; işveren çalışma şartlarında yapmayı düşündüğü değişiklikleri işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçinin 6 gün içinde bu değişiklikleri kabul etmemesi durumunda yapılan değişiklikler işçiyi bağlamaz. Eğer işveren gerçekten geçerli bir nedenin varlığını ispat edemezse işçi tüm haklarını almaya hak kazanır.

Tazminat Hukuku Alanında Sorular

1İş kazası geçirdim ve bunun sonucunda zarar gördüm. Tazminat alabilir miyim?
Evet. Çalışma gücünüzdeki kayba ve olaydaki kusursuzluk oranınıza göre uygun bir maddi ve manevi tazminat almaya hak kazanırsınız.
2Ailemden birisi bir kaza ya da başka birisinin kusuru sonucu hayatını kaybetti. Tazminat alabilir miyim?
Evet. Eğer ailenizden bir kişi (anne, baba, çocuk, dede, nine vb.) başkasının kusuru ya da herhangi bir kaza (trafik kazası, iş kazası vb.) sonucu ölürse olayda ölen yakınınızın kusursuzluk oranına göre uygun bir tazminata hak kazanırsınız. Eğer ölen kişi kanunen size bakmakla yükümlü ise hem maddi hem manevi tazminat alırsınız. Bakmakla yükümlü değilse de yalnızca manevi tazminat alırsınız.
3Maddi tazminat neye göre hesaplanır?
Maddi tazminatın hesaplanması kişinin bilinen en son geliri üzerinden yapılır. Eğer kişinin bilinen en son geliri yoksa emsal işleri yapanlar arasından ücret araştırmasıyla ya da asgari ücret baz alınarak bir tutar bulunur. Bu tutar üzerinden kişi eğer ölmeseydi ya da çalışma gücünde azalma olmasaydı ömrünün sonuna kadar ne kadar para kazanacaktı bunun hesaplaması yapılır. Bulunan bu tutar maddi tazminat olup, kişilere payları ölçüsünde paylaştırılır.
parallax background

Sorusu olan? Benimle iletişime geç!