Çalışma Alanları

Ben ne yapıyorum

Kısa bir özet

Özel hukuk


Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanı: Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Borçlar Hukuku. Türkiye'de bu alanı düzenleyen başlıca yasalar Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'dur.


Özel Hukuk alanında temel ilke olan serbestlik ilkesine göre 'kanunla yasaklanmamış her şey meşrudur'. Özel hukukta, bir kimseye, hukuk düzeninin sağladığı yetkilere hak denir.İş Hukuku

İşçilik ile işveren şirketleri için iş hukukuna dair tüm sorunlara size uygun çözüm sağlamaktayız.


İcra ve İflas Hukuku

Borçlu ve alacaklı yönünde olan icra takiplerine dair tüm süreç takip edilerek ve gereğini yapmaktayız.Ceza Hukuku

Adli soruşturma sürecinden kovuşturma sürecine kadar sizlere her türlü hizmeti sağlamaktayız.


Aile Hukuku

Aileyle ilişkili konularda, evlilik, evlat edinme, nafaka hususlarında sizlere hizmet sağlamaktayız.


Trafik Kazaları

Trafik kazaları sonucunda maddi, manevi davaların takibi alanında hizmet verilmektedir.


Ticaret ve Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku alanında, kuruluş, infisah, birleşme/ devralma vb. işlemlerinde hizmet verilmektedir.


Tüketici Hakları

Tüketici hukuk hakları ile ilgili her konuda hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti verilmektedir.


Miras Hukuku

Kişinin ölümü veya gaipliğinde, malvarlığının intikal etmesi hususunda hizmet verilmektedir.

parallax background

Sorusu olan? Benimle iletişime geç!